สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประมวลภาพการประชุมวิชาการ"อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6"

ประมวลภาพการประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6

เรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

>>>คลิกเลือกอัลบั้มภาพ<<<

view