สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ดาวน์โหลด

Thumbnail

เอกสารการสัมมนาเรื่อง "ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อสุขภาพ" [8]

Thumbnail

เอกสารประกอบการประชุม [9]

New Releases

เอกสารการประชุมวิชาการ “อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ครั้งที่ ๖

การประชุมวิชาการ “อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ครั้งที่ ๖

 

เอกสารการสัมมนาเรื่อง"ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อสุขภาพ"

Powerpoint วิทยากรจากสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

 

เอกสารการสัมมนาเรื่อง"ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อสุขภาพ"

Powerpoint วิทยากรจากการไฟฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

เอกสารการสัมมนาเรื่อง"ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อสุขภาพ"

Powerpoint วิทยากรจากผศ.ดร. เพ็ญศรี วัจฉละญาณ กรรมการและผู้ช่วยวิชาการ สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

 

เอกสารการสัมมนาเรื่อง"ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อสุขภาพ"

Powerpoint วิทยากรจากนายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

 

เอกสารสัมมนา เรื่อง ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อสุขภาพ

หลักการและเหตุผล

 

เอกสารสัมมนา เรื่อง ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อสุขภาพ

หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อสุขภาพ"

 

เอกสารสัมมนา เรื่อง ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อสุขภาพ

แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาฯ

 
   
 

แผ่นพับหน้า 2

แผ่นพับหน้า 2

 

เอกสารหมายเลข11 ประวัติวิทยากร Mr. Masaya Kurita

เอกสารหมายเลข11 ประวัติวิทยากร Mr. Masaya Kurita

 

เอกสารหมายเลข10 ประวัติวิทยากร Mr. Kohei Imamura

เอกสารหมายเลข10 ประวัติวิทยากร Mr. Kohei Imamura

 

เอกสารหมายเลข12 ประวัติวิทยากร คุณสนธิ คชวัฒน์

เอกสารหมายเลข12 ประวัติวิทยากร คุณสนธิ คชวัฒน์

 

เอกสารหมายเลข7 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง โครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง โดย

เอกสารหมายเลข7 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง โครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง โดย คุณสุริยะ ศิริวัฒน์

 

เอกสารหมายเลข14 ประวัติวิทยากร คุณสุริยะ ศิริวัฒน์

เอกสารหมายเลข14 ประวัติวิทยากร คุณสุริยะ ศิริวัฒน์

 

เอกสารหมายเลข5 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง โรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ Waste to Energy โดย คุณสนธิ คชวัฒ

เอกสารหมายเลข5 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง โรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ Waste to Energy โดย คุณสนธิ คชวัฒน์

 

เอกสารหมายเลข4 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Thermal Waste Treatment โดย วิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น

เอกสารหมายเลข4 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Thermal Waste Treatment โดย วิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น

 

แผ่นพับหน้า 1

แผ่นพับหน้า 1

 
view