สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประมวลภาพการประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5

ประมวลภาพการประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5ประมวลภาพการประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5

เรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)" 

ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2556

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

>>>คลิกเลือกอัลบั้มภาพข้างล่าง<<<

.


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5
การประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ 5 (วันแรก)

.การประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ 5 (วันที่สอง)

.ประมวลภาพการประชุมวิชาการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (ทั้ง 2 วัน)


Tags : ประมวลภาพ การประชุมวิชาการ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาเซียน

view